De Ecolutie

Wat is er nodig voor circulair bouwen?

Als de roep om circulair bouwen in vastgoedland groot is, waarom is het dan zo moeilijk om het ook te doen? Wat blokkeert dat? En wat moet er veranderen om grootschalig circulair te gaan bouwen?

Waarom circulair bouwen?
Thomas Rau zette de bijl aan de wortel: “De mens wil niet veranderen, dat vinden we eng. We verzinnen liever nieuwe oplossingen om maar niet te hoeven veranderen. We zijn echter te gast op deze planeet en zo zouden we ons ook moeten gedragen. We moeten dingen anders doen, en individueel verantwoordelijkheid nemen.” In de bouwwereld betekent dit dat we gebouwen moeten realiseren waarvan de grondstoffen niet verloren gaan. Als iedereen zich voor een deel verantwoordelijk voelt, dan is er geen afval meer. Niet afwachten maar doen dus.

 

We zijn op deze planeet te gast en zullen daar netjes mee om moeten gaan. Circulair bouwen is niet langer een keuze maar een gegeven.

 

 

Waar beginnen we?
Opdrachtgevers moeten samen met de leveranciers én de gebruikers gaan nadenken over de leefbaarheid van een (nieuw) gebouw. Het is van belang om ergens te beginnen met circulair bouwen. Ook al kunnen ze nog niet voor 100% circulair worden gebouwd, het gaat wel de goede kant op. Ook lopen de plannen voor circulair bouwen stuk doordat er allerlei onderliggende belangen meespelen. Het is belangrijk bij alle stakeholders eerst eens te achterhalen wie nou precies wat wil.

 

Groeiend belang van milieuprestaties
Circulair bouwen past nog niet in ons huidige beeld van de wereld. We willen wel duurzamer leven, maar ondertussen saboteren we onze mindset en houden we vast aan alle bestaande conventies. Bij De Ecolutie vinden we dat u zwemmen alleen zwemmend kunt leren. De milieuprestatie van een gebouw zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Vooruitlopend daarop ontwikkelde Heilijgers het materiaalpaspoort, waarmee de keten gesloten wordt en vrijkomend materiaal – na demontage en sloop – weer input wordt voor nieuwe bouwprocessen of terugstroomt naar ‘de bron’.

 

Kringloopdepots van bouwmaterialen
Binnen De Ecolutie en daarbuiten deelt Heiljgers graag kennis met andere bedrijven om te leren van elkaars ervaringen. Een mooi en eenvoudig praktijkvoorbeeld is de in Amersfoort opgezette Bouwkringloop. Hierbij worden door bouwbedrijven partijen restmateriaal aan het einde van een project ter beschikking gesteld aan de lokale kringloopwinkel. Een mooie bijkomstigheid is dat hiermee in Amersfoort alleen al 45 sociale werkplekken zijn gecreëerd.

 

 

Hergebruik van sloopafval
De Ombouw is een initiatief, waarbij een woning gerealiseerd wordt met restmaterialen uit de sloop van ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort. Deze praktijkcasus leert ons veel over de mogelijkheden en de valkuilen bij het circulaire gebruik van materialen.

 

 

Door het te doen, leren we pas echt hoe het moet. Nu al zien we onze bouwprocessen veranderen. Het belang van circulariteit wordt steeds duidelijker, het eenmalig gebruik van nieuwe grondstoffen put de aarde uit. Circulair bouwen is dus niet langer een keuze, maar een gegeven.