De Ecolutie

Ontdek de kracht van De Ecolutie.
Bouwen aan de toekomst
is een zaak van ons allemaal.

 

Hoe realiseert u uw nieuwbouw?

De Ecolutie is een realisatieplatform voor comfortabele, energieneutrale én gezonde huisvesting. De best denkbare adviseurs, ontwikkelaars, bouwers én installateurs bundelen hierin hun krachten.

Onze focus ligt op de transformatie van lineaire naar circulaire utiliteitsbouw. Smart Buildings met een lage CO2-hypotheek en een duurzaam karakter. De Ecolutie sluit de keten. Laat dat de toegevoegde waarde zijn voor onze toekomst.

 

 • De Ecolutie voortkomend uit het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen zet de nieuwe norm voor de realisatie van toekomstvast zakelijk vastgoed.
  2018
 • Nieuwe overheidsgebouwen conform BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw
  2019
 • Alle nieuwe gebouwen conform BENG
  2020
 • Vanaf 1 januari moeten in Nederland alle kantoorgebouwen vanaf 100 m2 voorzien zijn van minimaal een energielabel C.
  2023
 • Conform de klimaatdoelstellingen moet het energieverbruik verder terug met als gevolg een verplicht energielabel A. Amersfoort CO2-neutraal en afvalloos
  2030
 • Nederland is over op hernieuwbare energie en onafhankelijk van fossiele brandstoffen, de Energieagenda geeft dat er nauwelijks nog CO2uitstoot is.
  2050