De Ecolutie

Europees H2020 onderzoek en demonstratieproject

Vlakbij paleis Soestdijk, ligt woonzorgcentrum Mariënheuvel. In het vernieuwde gebouw komen een eerstelijns gezondheidscentrum, een ontmoetingsplek en seniorenappartementen. Hét alibi voor demonstratieproject in opdracht van 4RinEU, waarbij het doel is om een Europees voorbeeldproject te realiseren waarbij een reductie van het primair energiegebruik van tenminste 60% wordt gerealiseerd.

De focus ligt op het gebouwgebonden energiegebruik, dat bestaat uit ruimteverwarming en koeling, warm tapwater, hulpenergie en verlichting. Projectspecifiek voor Mariënheuvel is een reductie op het primair energiegebruik voor verwarming en warm water van 85%.

In het project trekken De Groene Jongens en agNOVA gezamenlijk op. Zo worden de gebouwem gerenoveerd naar een B-label. Voor Woonzorg Nederland is dit pilotproject voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, waaraan de klimaatdoelen voor 2050 ten grondslag liggen.

Energy hub

Naast algemene doelen zijn er ook specifieke technieken die deel uitmaken van 4RinEU. Deze 6 elementen zijn:

  • Een duurzame prefab gevel, waarin componenten die nodig zijn voor de renovatie in
    een prefab product zijn geïntegreerd. Deze gevel bestaat uit hernieuwbaar materiaal met een isolatiewaarde die ruimschoots het bouwbesluit ontstijgt;
  • De Energy Hub. Een Energy Hub is een product waarin warmte wordt gestuurd en uitgewisseld tussen verschillende lage-temperatuur-systemen of netwerken;
  • Duurzame Energie integratie. In de projectbeschrijving is onder meer het zonthermische systeem opgenomen;
  • De data-handler;
  • De ceiling fan;
  • Focus op end of life.

Dit laatste aspect legt de nadruk op het belang van hernieuwbare en recyclebare materialen. De inzet van prefab gevels met hernieuwbare isolatie sluit hierop aan.
 

Met pilots als deze verkent H2020 nieuwe wegen voor energiereductie.

Drie klimaatzones

4RinEU voert grondige renovaties uit door heel Europa waarbij de focus ligt op woningbouw. Dit onderzoek vindt plaats in steden in Noorwegen, Nederland en Spanje, waarmee drie verschillende klimaatzones onderzocht worden. Hierbij staan robuuste en betrouwbare technologische ontwikkelingen centraal en worden vernieuwende businessmodellen verkend.

Het project maakt deel uit van het H2020 programma dat actueel onderzoeks- en demonstratieprojecten met prefab gevels financieel ondersteunt.

 

PROJECT

Woonzorgcentrum Mariënheuvel

PARTNERS

De Groene Jongens
agNOVA
Heilijgers
Lomans

DATUM

2019

THEMA'S

EU demonstratieproject
Energiebesparing
Prefab
Renovatie