De Ecolutie

Let op de Informatieplicht Energiebesparing!

WATTjemoetweten-nieuwsbericht

Vastgoedpartijen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan brandstoffen gebruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Vóór die datum moeten zij het eLoket van RVO rapporteren welke maatregelen zijn uitgevoerd.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven waaronder vastgoedpartijen bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

MKB-Nederland en Vastgoed Belang
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werkt nauw samen met MKB-Nederland om ondernemers tijdig te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Hiertoe is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland op zijn beurt de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder Vastgoed Belang.

WATTjemoetweten.nl
Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Zij kunnen direct checken of de Informatieplicht ook op hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om daaraan te voldoen. Leden kunnen bij Vastgoed Belang terecht voor tips en adviezen, maar bijvoorbeeld ook voor energiescans, waarmee zij inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van energiebesparing.