De Ecolutie

Klimaataanpak gebouwen, kansen voor bestaand vastgoed

De Ecolutie Woudschoten 9 oktober 2019

Op 9 oktober organiseerde De Ecolutie een bijeenkomst om samen na te denken over de klimaataanpak voor gebouwen en de kansen daarbij voor bestaand vastgoed. Het was een inspirerende avond waarop we veel positieve reacties hebben ontvangen.
We blikken terug met een korte impressie.

Met de inconveniënt pitch “Dansen in Atlantis” belichtten we de noodzaak om als Nederland te vechten voor onze letterlijke positie op de wereldkaart en vaart te maken met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Aan de hand van 3 oplossingsrichtingen hebben we met elkaar gediscussieerd over de manier waarop dat aangepakt zou moeten worden:
– laten we de verduurzaming over aan marktwerking?
– zijn dwingende maatregelen vanuit de overheid noodzakelijk?
– gaan we zelf bewust keuzes maken op basis van een individueel CO2-budget?

Uit de discussie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, woningcorporaties en de commerciële vastgoedmarkt werd kwam naar voren dat er niet één totale oplossingsrichting bestaat. Er zijn dwingende maatregelen op macroniveau nodig, maar ook de eigen verantwoordelijkheid en bewustwording spelen een belangrijke rol. Iedere kleine bijdrage helpt bij het in gang zetten van de noodzakelijke kettingreactie. Zowel privé als zakelijk.

Als bijlage treft u de presentaties van de avond en de inconveniënt pitch “Dansen in Atlantis”