De Ecolutie

Geothermie levert drie energievormen

ultra diepe geothermie

Fossiele brandstoffen zoals gas en olie moeten we minder gebruiken als we schadelijke COuitstoot willen verminderen. Beter is het om energie duurzaam op te wekken. Naast windmolens en zonnepanelen is Ultra Diepe Geothermie een erg mooie mogelijkheid. In Europa wordt deze nieuwe techniek steeds meer toegepast.

Geothermie is aardwarmte. Onze aarde is van nature heel erg warm. Daar merken we eigenlijk helemaal niets van. De warmte die in de aarde voorkomt, kunnen wij in het dagelijks leven goed gebruiken. Met geothermie halen we deze warmte uit de aarde. De warmte kan je gebruiken om elektriciteit te maken. Deze warmte en elektriciteit kunnen we gelijk gebruiken, en kunnen we daarnaast in de zomer omzetten naar koeling. Ofwel, de aarde levert ons drie energievormen die wij op aarde nodig hebben!

Larderel Energy is erin geslaagd een concept te ontwikkelen waardoor energie uit de bodem kan worden opgewekt. Dit concept is een continu proces, toepasbaar op nagenoeg iedere locatie in Nederland, onafhankelijk van weersomstandigheden en vrij van CO2-uitstoot.