De Ecolutie

Energielabel C in 2023 verplicht voor kantoren

De Rijksoverheid heeft besloten dat elk Nederlands kantoor groter 100 m2 BVO voor 1 januari 2023 minimaal dient te beschikken over energielabel C. Zo niet, dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Dat zijn stevige berichten, maar om u enigszins op weg te helpen zijn veel van deze investeringen dan weer wel fiscaal aftrekbaar.

Labelplicht
De nieuwe labelplicht geldt zowel voor ondernemers met een eigen kantoorpand als voor ondernemers die een gebouw gebruiken of huren; In feite alle gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Bij oplevering, verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen dient de eigenaar voortaan een geldig energielabel te hebben. Monumenten zijn vooralsnog uitgezonderd. De minister bekijkt of gebouwen met een andere functie, zoals winkels, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen aan een vergelijkbare verplichting moeten voldoen.

 

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Meer dan 50% van de kantoorgebouwen in Nederland voldoet momenteel niet aan energielabel C. Het is dus nu zaak voor ondernemers om te investeren in een toekomstbestendig pand.

 

Energieneutraal in 2050
Voor 2050 bestaat de wens dat alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit Europese streven is overgenomen in het Energieakkoord. Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben. Investeren in energie-efficiëntie is dus het sleutelwoord.

 

 

Investeringen en subsidies
Wanneer de energieprestatie van het gebouw wordt verbeterd, gaan deze kosten omlaag. Terugverdienen kost tijd. Daarnaast kunt u ook direct de investeringskosten omlaag brengen met beschikbare subsidies en fiscale maatregelen, zoals de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Energie Investeringsaftrek (EIA). Met de EIA kunt kosten van investeringen als dakisolatie, beglazing, warmtepompen, LED-verlichting en klimaatinstallaties flink verlagen. Maar liefst 45% van de aanschafkosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

 

 

Efficiënte werkomgeving
Een indirect voordeel dat vaak niet worden meegerekend is de efficiency van de werkomgeving. Als werknemers zich fitter voelen en prettiger werken, vertaalt zich dat direct in een betere arbeidsproductiviteit.