De Ecolutie meetlat

GPR, de meetlat van De Ecolutie

Bij elk project hanteren we de GPR-gebouw als meetinstrument. Na een grondige inventarisatie en analyse brengen we de bestaande situatie in kaart en ontwikkelen we verschillende scenario’s, waarmee we ons advies op gedegen en inzichtelijke wijze onderbouwen. De scenario’s zijn gebaseerd op een van de vijf themas van GPR-gebouw: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

Energie

Normen en methoden zoals NTA 8800 en – om het gebruik van oudere energieberekeningen nog te ondersteunen – EPG, ISSO 82 en 75 geven inzicht in verbetermogelijkheden van de energieprestatie. Dat betekent aan de hand van de Trias Energetica klimaatverandering tegengaan en energieverbruik betaalbaar houden.

De Ecolutie stelt hoge eisen aan BENG 3, het aandeel hernieuwbare energie. Door meer duurzame energie te gebruiken worden direct het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot verminderd. We handhaven echter de bestaande eisen voor BENG 1 en BENG 2, omdat strengere eisen zouden leiden tot meer materialen en installaties, wat de MPG-score zou schaden en de CO2-uitstoot zou verhogen. 

Milieu

Grondstoffen worden schaarser én duurder. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van de grondstoffen en veroorzaakt schadelijke emissies. Bestaande gebouwen renoveren of juist in plaats van  slopen beperkt schadelijke emissies en uitputting van grondstoffen. GPR Gebouw berekent de MPG (milieuprestatie van gebouwen). Zo kunt u prestaties toetsen en ontwerpkeuzes maken. 

De Ecolutie vermindert de milieubelasting van bouwmaterialen door de MPG-score te verbeteren. We verlagen in 2025 de score naar 0,50, in plaats van te wachten tot 2030. We voegen materialenpaspoorten toe aan vergunningsaanvragen waarmee we de toekomstige herbruikbaarheid van materialen vergroten. Dit paspoort dient als bewijs dat we onze doelen voor circulariteit hebben bereikt. 

Onze projecten zijn klimaatbestendig en bieden het hele jaar door comfortabele woon– en/of gebruiksomstandigheden. De Ecolutie werkt met stedenbouwkundigen om strategische woninglocaties en duurzaam ontworpen openbare ruimtes te creëren, met ruimte voor groen, wateropvang, natuurlijke afwatering en schaduw. Onze focus is biodiversiteit in steden. Landschapsarchitecten en ecologen worden vroegtijdig betrokken om groene, duurzame leefomgevingen te creëren voor mens en planeet. 

Gezondheid

Duurzame gebouwen en woningen bieden een gezonde leefomgeving, met een prettig binnenklimaat en zijn vrij van schadelijke stoffen. Daarmee wordt het welzijn van bewoners en gebruikers bevorderd, stress verminderd en zorgconsumptie verlaagd. We geloven dat investeren in gezondheid en welzijn niet alleen ten goede komt aan mensen, maar ook aan de maatschappij als geheel, en dit is een krachtige manier om de levenskwaliteit te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen. 

Toekomstwaarde

Er zijn wijken waar mensen niet willen wonen en wijken die populair zijn. Als de omgeving mensen dierbaar is, neemt de waarde van het vastgoed toe. Leegstaande kantoorgebouwen zijn een maatschappelijk en financieel probleem. Ze zijn destijds onvoldoende toekomstbestendig gerealiseerd. Bij een goede score op het thema toekomstwaarde is een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving. Dat betekent dat al bij de bouw of bin de renovatie rekening gehouden wordt met functieverandering en met belevingswaarde van de omgeving. 

Gebruikskwaliteit

De samenleving vergrijst. Maar mensen willen of moeten langer thuis blijven wonen. Zorg en wonen raken daardoor steeds verder gecombineerd. Jongeren, gezinnen, mindervaliden of senioren al dan niet met zorgvraag hebben allemaal andere behoeften. En iedereen wil een veilige woonomgeving. GPR Gebouw laat zien hoe een gebouw of ontwerp voldoet aan wensen van de verschillende doelgroepen. 

Toch niet kunnen vinden wat je zocht?

Neem dan gerust contact op en dan helpen wij je verder