De Ecolutie

BREEAM schetst gebouw van de toekomst

Steeds meer mensen horen de term BREEAM, zijn bezig in een project met BREEAM of zien het uiteindelijke resultaat aan de muur in de hal van een gebouw. Maar wat is nu BREEAM precies? E wat kan BREEAM voor de klant betekenen?

Did you have your BREEAM today?
BREEAMM betekent letterlijk: Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). BREEAM is een internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk dat in de volle breedte de duurzaamheid van een bouwproject meet op negen verschillende categorieën. Hierdoor worden de werkelijke prestaties van het gebouw inzichtelijk gemaakt. Deze negen categorieën zijn: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling.

 

Met de huidige labelontwikkelingen is het een kwestie van tijd of ook BREEAMM wordt de wettelijke norm.

 

BREEAM haalt elke steen boven
Een BREEAM-traject heeft op verschillende vlakken invloed op onze werkzaamheden. Zo moeten we bijvoorbeeld rekening houden met meer ventilatiecapaciteit, hogere verlichtingseisen en hogere thermische eisen. Dit valt allemaal onder de categorie gezondheid. Ook voor water(verbruik) en energie heeft de installateur een belangrijke rol. Zonder de installateur geen energieneutraal gebouw, en zonder kunt u geen BREEAM-certificaat halen. Andere categorieën vallen volledig buiten de scope van de installateur, zoals Landgebruik en Ecologie. Dit maakt BREEAM een heel integraal vraagstuk.

 

 

De voordelen van BREEAM
U kiest om meerdere redenen voor BREEAM. Zo is het financieel aantrekkelijk, want het pand is meer waard en de maandelijkse kosten zijn minder dan bij een doorsnee gebouw. Het energieverbruik, de watervraag en het onderhoud nemen af, dus de meer-investering wordt in de loop der tijd terugverdiend. Op de lange termijn verdient een organisatie dus geld met BREEAM! Naast de financiële beweegreden stijgt de productiviteit en gezondheid van de mensen in het gebouw. BREEAM beoordeelt namelijk zwaar op onder andere klimaat, ventilatie, verlichting en fijnstoffen.

Een gebouw is met deze methode voorbereid op de toekomst. Momenteel overstijgt BREEAM de wettelijke norm, het is dus niet verplicht. Maar met de huidige trends en bepalingen voor 2023 (Label C) en 2030 (Label A) kunnen we allemaal verwachten dat na alle klimaattafels wel die kant op gaat en de overheid het tot beleid zal maken.

De Ecolutie lopen graag voorop. De Groene Jongens leidt BREEAM-trajecten samen met alle partners graag in goede banen.