De Ecolutie

ECO

MISSIE

BAROMETER

People | Planet | Profit

Deze Triple P vormt de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 3 P’s tonen de bedrijfsprestaties economisch, ecologisch en sociaal. De afzonderlijke dimensies functioneren optimaal als ze een evenwichtige driehoek vormen, die onderdeel is van de bedrijfsvoering.

De Ecolutie gebruikt de 3 P’s als overkoepelende barometer op haar gerealiseerde projecten. Onderliggend vermeldt de ‘Triple Bottom Line’ echter ook bij elk afzonderlijk project de waardes.

 

65%
PEOPLE
75%
PLANET
85%
PROFIT