De Ecolutie

 

 

 

Schouder aan schouder staan we aan het begin van een bouw(r)evolutie. Maar wat betekent dat voor vastgoedontwikkelaars en gebouweigenaren? Wat we realiseren moet duurzamer. 

Benieuwd hoe dit zich ontwikkelt?

Ontdek de kracht van De Ecolutie.
Bouwen aan de toekomst
is een zaak van ons allemaal.

 

Hoe realiseert u uw nieuwbouw?

De Ecolutie is een realisatieplatform voor comfortabele, energieneutrale én gezonde huisvesting. De best denkbare adviseurs, ontwikkelaars, bouwers én installateurs bundelen hierin hun krachten.

Onze focus ligt op de transformatie van lineaire naar circulaire utiliteitsbouw. Smart Buildings met een lage CO2-hypotheek en een duurzaam karakter. De Ecolutie sluit de keten. Laat dat de toegevoegde waarde zijn voor onze toekomst.

 

 • De Ecolutie voortkomend uit het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen zet de nieuwe norm voor de realisatie van toekomstvast zakelijk vastgoed.
  2018
 • Nieuwe overheidsgebouwen conform BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw
  2019
 • Alle nieuwe gebouwen conform BENG
  2020
 • Vanaf 1 januari moeten in Nederland alle kantoorgebouwen vanaf 100 m2 voorzien zijn van minimaal een energielabel C.
  2023
 • Conform de klimaatdoelstellingen moet het energieverbruik verder terug met als gevolg een verplicht energielabel A. Amersfoort CO2-neutraal en afvalloos
  2030
 • Nederland is over op hernieuwbare energie en onafhankelijk van fossiele brandstoffen, de Energieagenda geeft dat er nauwelijks nog CO2uitstoot is.
  2050

 

 

ECO

MISSIE

BAROMETER

People | Planet | Profit

Deze Triple P vormt de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 3 P’s tonen de bedrijfsprestaties economisch, ecologisch en sociaal. De afzonderlijke dimensies functioneren optimaal als ze een evenwichtige driehoek vormen, die onderdeel is van de bedrijfsvoering.

De Ecolutie gebruikt de 3 P’s als overkoepelende barometer op haar gerealiseerde projecten. Onderliggend vermeldt de ‘Triple Bottom Line’ echter ook bij elk afzonderlijk project de waardes.

 

65%
PEOPLE
75%
PLANET
85%
PROFIT

@

CONTACT

VRAGEN?

Nieuwsgierig naar de voordelen van circulair bouwen? Op zoek naar duurzame antwoorden voor ontwikkelings- en bouwvragen?

 

Kies voor vastgoed met toekomst. Neem gerust contact met ons op voor een helder advies en de realisatie van uw plannen.

ADRES

Displayweg 2, 3821 BT Amersfoort

TELEFOONNUMMER

+31 (0)33 454 57 00

OPENINGSTIJDEN

9:00 – 17:00